Candidează pentru o funcţie în Consiliul Elevilor!

Social

Consiliul Judeţean al Elevilor Galaţi, structura reprezentativă a elevilor din judeţul Galaţi, anunţă începutul alegerilor pentru Consiliul Şcolar al Elevilor, respectiv Consiliul Judeţean al Elevilor.

Consiliul Elevilor este structura care apără drepturile şi interesele elevilor la nivel şcolar, judeţean, respectiv naţional, contribuind la îmbunătăţirea sistemului educaţional şi constituind un cadru de dezvoltare pentru elevi, de valorificare a spiritului civic şi de formare a acestora ca viitori cetăţeni responsabili. Prin intermediul acestei forme de organizare, elevii îşi pot alege reprezentanţii în mod democratic, pot formula puncte de vedere cu privire la problemele cu care se confruntă şi pot elabora propuneri pentru creşterea calităţii mediului educaţional.

Condiţiile de participare la alegeri sunt următoarele: elevii nu se pot afla în an terminal de studiu al ciclului liceal, nu pot fi afiliaţi politic şi nu pot prezenta situaţii de repetenţie în anii precedenţi. Candidaţii pentru funcţiile din Consiliul Şcolar al Elevilor depun în perioada specificată de calendarul alegerilor un dosar comisiei stabilite în unitatea de învăţământ, care va conţine următoarele documente: formularul de candidatură, acordul parental în cazul minorilor şi o declaraţie conform căreia nu sunt afiliaţi unei entităţi cu caracter politic sau unui partid politic.

În cazul candidaturii pentru o funcţie în Consiliul Judeţean al Elevilor, documentele menţionate vor fi însoţite de curriculum vitae (CV), o strategie de dezvoltare şi un plan de acţiune pentru mandat. În contextul validării dosarului, urmează campania electorală, dezbateri la nivel şcolar sau, la nivel judeţean, un discurs susţinut în faţa Adunării generale a Consiliului Judeţean al Elevilor, apoi exercitarea votului secret de către elevi.

Elevul, deşi beneficiar primar al sistemului, se confruntă în mod constant cu nerespectarea drepturilor sale, stipulate de legislaţia în vigoare, iar recent se adaugă la această situaţie şi un număr major de modificări în educaţie, care îi afectează parcursul de dezvoltare în mod negativ. În consecinţă, implicarea activă a actorilor principali ai educaţiei influenţează radical deciziile din sistem şi poate conduce spre construirea unui mediu educaţional eficient, centrat pe nevoile acestora.

„Consiliul Elevilor nu este doar un mediu în care elevul îşi poate dezvolta spiritul civic, ci şi o punte de lansare a unor viitori lideri. Raportându-ne la învăţământul gălăţean, Consiliul Judeţean al Elevilor Galaţi ocupă un rol important într-un întreg mecanism care asigură un proces educaţional pliat pe nevoile principalilor beneficiari. Suport pe care îl avem este resursa umană. Aşa că fii tu, dragă elev, cel care pune baza unui sistem educaţional mai bun la nivel şcolar sau chiar judeţean!”, declară Munteanu Eduard, preşedintele Consiliului Judeţean al Elevilor Galaţi.

Mai multe informaţii despre cum se desfăşoară alegerile în Consiliul Elevilor pot fi accesate aici: https://bit.ly/2m8MwXo.
Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns