Catedrala Episcopală din Galați

Divertisment

Piatra de temelie a Catedralei Episcopale din Galați a fost așezată la 27 aprilie 1906, de către perechea princiară Ferdinand și Maria, alături de episcopul Dunării de Jos de atunci, Pimen Georgescu, viitorul mitropolit al Moldovei, construcția durând până în anul 1917 și fiind realizată după planurile arhitecților Petre Antonescu și Ștefan Burcuș.

Catedrala este construită în stil neobizantin cu influențe ale arhitecturii de cult moldovenești. Biserica are o lungime exterioara de 37 metri și o înălțime de 42,5 metri.

Compartimentarea este următoarea: pridvor deschis pe coloane, pronaos, naos, altar. Absidele laterale sunt înglobate în grosimea zidurilor.

La exterior temelia vizibila este din blocuri de piatră cioplită.

Pridvorul deschis se sprijină pe coloane duble și arcuri trilobate.

Biserica este încinsă de un brâu casetat la 1/3 din înălțimea zidurilor și de un brâu în torsada deasupra ferestrelor. Firide mici se înșiruie sub cornișa puternic profilată. Biserica are o turlă mare pe naos și două mai mici pe pronaos.

În interior este pardosită cu dale din marmură de Carara albe și roșii și pictată în frescă.

Catapeteasma este din cărămidă și brâie din marmură de Carrara. Amvonul este din aceeași marmură iar policandrele din bronz masiv. 

În anul 2006, Catedrala cu hramul „Sf. Ierarh Nicolae și Sf. Apostol Andrei” a fost resfințită. La aceasta sărbătoare au participat 16 membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, mitropolitul Efrem de Ydra, Spetses și Eghina — Grecia, precum și foarte mulți preoți și credincioși.

Resfințirea acestui locaș s-a făcut la împlinirea a 100 de ani de la punerea pietrei de temelie și la 10 ani de la aducerea pentru prima oară, în România, a moaștelor Sf. Apostol Andrei, ocrotitorul României, protector al municipiului Galați. Cu această ocazie au fost aduse la Galați și o parte din moaștele Sf. Ierarh Nectarie de Eghina. O părticică din moaștele Sf. Ierarh Nectarie au fost donate Catedralei Episcopale din Galați și ele au rămas alături de alte sfinte moaște spre venerarea de către credincioși.

Catedrala a fost resfințită în urma unor ample lucrări de restaurare și de consolidare, care s-au desfășurat timp de 17 ani. Lucrările de reamenajare începute în anul 1989 au fost duse la bun sfârșit prin consolidarea infrastructurii și a suprastructurii ei, curățarea picturii interioare, amenajările exterioare și construirea unei noi clădiri în curtea centrului eparhial, cultural-pastoral și misionar al Dunării de Jos, cu hramul Sfântului Ioan Casian. 

De altfel, lucrările de restaurare au marcat istoria catedralei, din cauza faptului că nu a existat o corelare corespunzătoare între natura terenului și soluțiile constructive, potrivit site-ului oficial al Direcției Județeane pentru Cultură Galați.

Acest fapt a determinat degradări care s-au remediat între 1935-1936, biserica resfințindu-se la 20 decembrie 1936. Cutremurul din anul 1940 a prăbușit turla cea mare. Abia în 1950 au început lucrările de restaurare, în urma cărora biserica a fost resfințită la 7 iulie 1957.

Cutremurul din 1977, dar mai ales ridicarea pânzei freatice în zonă au determinat degradări care au impus noi lucrări de consolidare.

Pentru consolidarea bisericii s-a realizat o rețea de centuri și stâlpi din beton armat, asociată cu consolidarea locală la arcele timpan naos, absidă și bolta altarului precum și la arcele, bolțile și cupolele ce compun pridvorul. Local, s-a impus înlocuirea a doua coloane din beton armat. În zonele unde betonul armat conlucrează cu zidăria s-a folosit mortar beton în stare fluidă, soluție concepută de prof. univ. ing. Alex. Cișmigiu.

În paralel cu lucrările de consolidare s-a executat și restaurarea picturii de către un colectiv condus de prof. Condurache de la Academia de Arte din Iași.

Catedrala Episcopală din Galați a adăpostit două zile racla cu capul Sfântului Apostol Andrei, care a fost adusă în România de la Catedrala mitropolitană din Patras (Grecia), în 12 octombrie 1996.

Sfintele moaște au fost purtate în procesiune spre Catedrala din Iași, unde au rămas câteva zile, cu prilejul sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva.

Din seara zilei de 16 octombrie până pe 17 octombrie 1996, după amiază, moaștele Sf. Andrei au fost la Catedrala din Galați a Arhiepiscopiei Dunării de jos, pe atunci Episcopia Dunării de Jos.

În data de 19 octombrie 1996, sfintele moaște însoțite de delegația din Grecia s-au întors în Patras.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns